Saturday, April 3, 2010

bahagian isi karangan

Kadang kala kita berasa sukar untuk mencari isi karangan.
Pada pandangan saya semua pelajar akan mengalami masalah ini.
Saya ingin mencadangkan para pelajar cuba berfikir dengan kritis.
Keinginan dan kerajinan membaca apa-apa sahaja bahan bacaan
akan banyak membantu kita mencari pelbagai isi.

No comments:

Post a Comment