Saturday, March 27, 2010

ANALISIS AYAT

  1. sentiasa mencari sekurang-kurangnya 5 kesalahan dalam ayat.
  2. pastikan kesalahan dan pembetulan ditulis dengan tepat dan betul.
  3. tulis jawapan anda dalam bentuk gambar rajah agar senang dibaca oleh pemeriksa.
  4. jawapan perlu ringkas dan padat

No comments:

Post a Comment