MENJAWAB SOALAN ALIH BAHASA

Ada tujuh laras bahasa yang akan menjadi sasaran penggubal soalan untuk dijadikan soalan dalam peperiksaan STPM. Tujuh laras berkenaan ialah:
i.    laras prosa klasik
ii.   laras prosa moden (petikan novel, cerpen)
iii.  laras dialog
iv.  laras puisi lama (syair)
v.   laras puisi moden (sajak)
vi.  laras iklan
vii. laras undang-undang

Calon perlu menguasai setiap satu ciri-ciri laras dan mengetahui teknik untuk mengalihbahasakan setiap laras berkenaan.

i. laras prosa klasik
ciri-ciri: ayat panjang