Monday, June 7, 2010

KARANGAN

CONTOH PENGENALAN – 1 MARKAH

Perpaduan amat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum sepeti Malaysia. Di Malaysia terdapatnya kaum India, kaum Cina, kaum Melayu dan lain-lain kaum. Pelbagai usaha yang dilakukan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk di negara ini terutamanya melalui sistem pendidikan.

CONTOH PENGENALAN- 2 MARKAH

Perpaduan dalam kalangan masyarakat amat penting untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, damai, bersatu padu, bertoleransi , tiada berlaku rusuhan dan sebagainya. Perpaduan juga amat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti di Malaysia. Malaysia terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu, cina, India, kadazan, dayak dan lain-lain. Oleh sebab itu kerajaan Malaysia telah melakukan banyak usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum di kalangan penduduk melalui sistem pendidikan.

No comments:

Post a Comment