Tuesday, April 27, 2010

BAHAGIAN ISI KARANGAN

Isi karangan peringkat STPM khasnya bagi mata pelajaran bahasa melayu amat. penting. Bahagian ini akan menggambarkan kematangan anda memilih isi sokongan yang berhubung dengan kehendak soalan. Sering kali para pelajar sukar menjejaki isi yang relevan. Sila tanya diri anda : apakah ...untuk menjawab soalan yang dipilih. contohnya , jika anda memilih soalan berhubung dengan kesan-kesan jenayah terhadap masyarakat, maka tanya diri sendiri, apakah kesan jenayah terhadap masyarakat. Anda akan mula menjawab, kesannya ialah...

i. keamanan akan terjejas
ii. ekonomi negara akan merosot
iii. pembangunan negara akan terencat
antara contoh jawapan yang boleh disertakan.

Kemudian anda perlu menjelaskan setiap satunya, seperti di bawah:-

i. keamanan akan terjejas
-mengapa keamanan akan terjejas, mulakan dengan ' Hal ini demikian kerana...'
-bagaimana jenayah boleh menjejaskan keamanan, mulakan dengan 'apabila hal ini terjadi...'
-selitkan contoh yang relevan. Seelok mungkin, jelaskan contoh yang dipilih.


No comments:

Post a Comment